[ประกาศอื่นๆ] การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในแอพพลิเคชั่น LINE

ในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

หมวดหมู่: ศิลปะ หัตถกรรม ของพื้นบ้าน ลงประกาศเมื่อวันที่: 18 เม.ย. 2561 เวลา 18.57 น.


สอบถามราคา


[ประกาศอื่นๆ] การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

ในหัวข้อ “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

หมวดหมู่: ศิลปะ หัตถกรรม ของพื้นบ้าน ลงประกาศเมื่อวันที่: 18 เม.ย. 2561 เวลา 18.53 น.


สอบถามราคา