[ประกาศอื่นๆ] P.GHAIYO

จัดหาแรงงานต่างด้าว นำเข้าแรงงานตามระบบ MOU ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้กับองค์กร และนายจ้างบุคคล เพื่อทำงานในตำแหน่งต่างๆ บริการรับ-จัดหาแรงงานต่างด้าว(MOU) ด้วยระบบการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้ประกอบการทุกประเภท

หมวดหมู่: งาน หางาน สมัครงาน ลงประกาศเมื่อวันที่: 21 พ.ย. 2560 เวลา 16.50 น.


สอบถามราคา